Acreditări

S.C. CENTRUL DE MĂTCI SCHELL-GUI S.R.L.

  •  societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului De Pe Lângă Tribunalul Tulcea, cu numărul J36/442/2009, având CUI RO26299692, cu sediul în loc. Ciucurova, strada Principală, nr.238, județul Tulcea
  • deține autorizație sanitar-veterinară în conformitate cu legislația națională a României, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară Și Pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, inclusiv pentru EXPLOATAȚIE APICOLĂ COMERCIALĂ
  •  indeplinește criterille pentru a fi stupină  de multiplicare, stabilite prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale nr.134/2000 privind aprobarea criteriilor de autorizre a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare și este autorizată conform cu prevederile Legii apliculturii nr.383/2013, cu modificările ulterioare, precum și ale Hotârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehie “Prof. dr.G.K. Constantinescu” cu modificările și completările ulterioare pentru comercializarea materialului apicol (mătci, roiuri de albine și familii de albine)

Oferim documentație și consultanță de specialitate privind decontarea materialului biologic pentru Programul National Apicol 2020-2022 sau documentație în vederea acesării de fonduri europene nerambursabile.

Documentație

Pentru documentația Programului National Apicol 2020-2022 apasă butonul de mai jos.

Asociație

Pentru mai multe detalii și sprijin suplimentar în vederea proiectelor de dezvoltare, ori a altor activități apicole, vă sugerăm să vă alăturați Asociației noastre apicole.